Vernadského soutěž v Moskvě

V době od 13.4. -18.4. 2018 se zúčastnila naše studentka ze Sep A  Anna Bulgurovská  se svojí prací „Nežádoucí metabolické účinky psychofarmak a jejich vliv na rozvoj  metabolického syndromu“ Vernadského soutěže v Moskvě. Jednalo se o pětidenní pobyt hrazený ruskou akademií věd. Samotná soutěž probíhala v úterý 14.4. na půdě akademie věd a zúčastnilo se jí tisíc studentů z Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu, Běloruska, Česka a Slovenska. Za Českou republiku byla vybrána šestičlenná delegace studentů brněnských a pardubických gymnázií. Vernadského soutěž probíhala formou prezentace práce komisi a široké veřejnosti.