Přijímací zkoušky v roce 2012

 V oddíle Přijímací zkoušky jsou uvedeny podmínky pro přijetí ke studiu od školního roku 2012/13.

Peter Krupka, ředitel gymnázia