Mezinárodní certifikát z francouzského jazyka DELF scolaire

V listopadu 2017 se třem studentkám našeho gymnázia podařilo na Alliance Francaise Brno složit mezinárodní jazykovou zkoušku z francouzského jazyka. Na úrovni B1 - Hance Faldynové, na úrovni B2 - Emě Cetkovské a Anetě Nedělkové. Všem jmenovaným srdečně blahopřejeme.