Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) na naší škole

Ve školním roce 2016/2017 se naše škola poprvé zapojila do prestižní Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu - Duke of Edinburgh International Award (DofE). Tato myšlenka se zrodila v Anglii roku 1956 v hlavě manžela královny Alžběty II a během své existence už si získala více než 8 milionů příznivců ze 140 zemí světa.
Program jsme pilotně nabídli žákům kvart a kvint a získali jsme zájemce, kteří se dobrovolně rozhodli na sobě zapracovat a nějak smysluplně strávit svůj volný čas. Každý účastník se musel věnovat dobrovolnické činnosti, zlepšit se v nějaké sportovní disciplíně, naučit se nebo zdokonalit nějakou svou dovednost a na závěr všichni společně vyrazili na expedici. Cílem programu není soutěžit mezi sebou navzájem, ale překonat sám sebe a rozšířit si své obzory.

Program je po světě a především ve Velké Británii tak prestižní, že hraje velkou roli při přijímacím řízení na vysoké školy a výběrových pohovorech do zaměstnání.

Vloni se podařilo prvním studentům našeho gymnázia dokončit bronzovou úroveň. Zpráva se objevila i v Brněnském deníku.

Noví zájemci se mohou hlásit u koordinátorek programu Mgr. Jitky Háskové a Mgr. Jaroslavy Vraštilové.