Ekonomická olympiáda

Začátkem prosince proběhlo základní kolo ekonomické olympiády. Z tohoto kola postoupilo pět našich studentů (maximální možný počet postupů za školu) do kola krajského, které se bude konat v budově krajského úřadu 29. I. 2018. Školu mají právo representovat L. Hudeček a D. Kramář ze septimy B a P. Maršík, S. Martincová a K. Svobodová ze septimy A. Všem účastníkům děkujeme za účast a našim postupujícím pak i za vzornou representaci školy a přejeme jim hodně úspěchů v dalším testování!