Bulletin 2018

Vážení rodiče, milí zájemci o studium,

Informační Bulletin 2018, ve kterém jsou shrnuty všechny nejdůležitější informace o škole a o přijímacím řízení, včetně ukázek úloh z přijímacích zkoušek, je k dispozici k zakoupení v kanceláři gymnázia a na vrátnici za 40 Kč.

Bulletin bude možné zakoupit i na Dni otevřených dveří 6. února 2019.

Peter Krupka
ředitel gymnázia