AMAVET - národní kolo

19. a 20. dubna 2018 se v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze uskutečnilo národního finále XXV. ročníku Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET. Akce ze zúčastnili Anna Sedláčková (Sexta A) s projektem „Posttraumatická stresová porucha a posttraumatický růst u přeživších obětí holocaustu a jejich potomků“, Adéla Štěpánková (Septima A) s projektem „Co trápí naše nejmenší ptáky? Taxonomická revize péřovek u králíčků“ a Tereza Smutná (Oktáva A) s projektem „Vliv subchronické inhalace nanočástic PbO na cílové orgány“.  Tereza Smutná obsadila vynikající 2. místo a získala tak právo účasti na 33. ročníku mezinárodního celočínského finále soutěže odborných projektů China Adolescents Science and Technology Innovation Contest (CASTIC), Čína (Chongqing) 2018 (cena Society for In Vitro Biology).