Aktuality - studenti

Mezinárodní certifikát B2 z německého jazyka

 O prvním únorovém víkendu letošního roku se pěti studentům našeho gymnázia podařilo na Österreich Institut Brno složit zkoušku z německého jazyka na úrovni B2 (ÖSD Zertifikat B2). Náročný zkušební víkend skončil úspěchem pro Terezu Tesařovou z oktávy B a Jana ChytréhoSašu Novákovou, Petru Hájkovou a Evu Stehlíkovou z oktávy A. Všem jmenovaným srdečně blahopřejeme. PS: Další termín zkoušek je 26. dubna!
 

EuropaSecura 2017

Bylo spuštěno přihlašování do námi všemi oblíbené soutěže o mezinárodní a bezpečnostní problematice EuropaSecura. Zájemci o mezinárodní vztahy, EU, NATO a podobná témata z vyššího gymnasia jsou tímto nabádáni, aby se nadšeně hlásili v podobě tříčlenných družstev na webu soutěže.

Biologická olympiáda-výsledky školního kola

kategorie A
1. místo: Eliška Freibergerová SEP B
2. místo: Šárka Kotasová OKT B
3. místo: Ema Cetkovská

kategorie B
1. místo: Tereza Sukačová KVI A
2. místo: Filip Dvořák SEX B
3. místo: Johana Gombíková SEX B

kategorie C
1. místo: Vojtěch Haluza TER A
2. místo: Lucie Kubáčková KVA A
3. místo: Veronika Pivničková TER A

kategorie D

Výsledky 1. kola geologické olympiády

Ve středu 1. 2. proběhlo 1. kolo 1. ročníku geologické olympiády, kterou pořádá PřF MU. Z naší školy se olympiády zúčastnilo 11 žáků. Největší úspěch patří Davidu Šponerovi z kvarty B, který se umístil na 2.- 3. místě z celkových 248 zúčasněných žáků v celé České republice.

Nabídka stáží středoškolským studentům ve firmě Red Hat

Vážení studenti vyššího stupně,

firma Red Hat nabízí našim studentům možnost zúčastnit se odborných stáží v této firmě. Jedná se jak o krátkodobé stáže (např. pouze 2 týdny), tak především o stáže dlouhodobé. Stáže budou postavené tak, aby nekolidovaly s běžnou školní docházkou. Vše bude záležet na domluvě "stážisty" a vedoucího stáže. Jsou požadovány základní znalosti programování a práce s počítačem. Studenti si mohou vybrat z nabízených témat a týmů. Pokud máte zájem získat podrobnější informace o nabízených tématech a způsobu přihlášení informujte se, prosím, u p. prof. Blahové. Jde o jedinečnou možnost získat představu o fungování této renomované firmy.

Školní ples 2017

Dovolujeme si Vás pozvat na společenský ples gymnázia, který se koná 10. února 2017 v 19.00 hodin v hotelu Voroněž. Vstupenky si můžete zakoupit v kanceláři školy nebo rezervovat na tel. čísle 541 225 411. Cena vstupenky je 250,- Kč, cena pro studenty je 80,- Kč.

 

DIPLOME D´ÉTUDES EN LANGUE FRANCAISE

 Blahopřejeme sedmi studentům oktáv, kteří úspěšně vykonali mezinárodní jazykovou zkoušku z francouzštiny DELF Scolaire.
Helena Drdlová, Jaroslav Glisník, Anna Hrazdírová, Daniela Pinkasová a Anna Šťastná získali certifikát pro úroveň B2

Concours LES FRANCOMANIES

Významného úspěchu v soutěži LES FRANCOMANIES (on-line kvíz ve francouzštině pro žáky středních škol v České republice ve věku 15-19 let) dosáhla studentka Ema Cetkovská (SEP A), která obsadila 1.

Concours de la langue francaise - édition 2017

V úterý 24.1. proběhlo školní kolo soutěže ve francouzštině, které se zúčastnilo 16 studentů. Do krajského kola postupují Maria Bulgurovská (KVA A), František Jeřábek (KVI B) a Ema Cetkovská (SEP A). Všem soutěžícím děkujeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v dalším kole. BONNE CHANCE!

Soutěž N-trophy

Zájemci o experimentální týmovou soutěž pozor! Blíží se konec registrace. Více v přiloženém plakátu a motivačním videu: https://youtu.be/_9K0AJPe8sU

Syndikovat obsah