SOČ 2012 - 2013

Výsledky krajského kola SOČ

15. 5. proběhlo krajské kolo SOČ. Naši studenti získali v silné konkurenci 7 prvních míst, 3 druhá a 7 třetích. Zajištěný postup do celostátního kola, které se bude tentokrát konat v Brně má zatím 10 studentů. Celkové výsledky najdete v příloze. Všem zúčastněným děkujeme opět za vzornou reprezentaci školy a postupujícím přejeme hodně úspěchů v dalším kole.

Výsledky městského kola SOČ

Ve středu 10.4. proběhlo městské kolo SOČ. Naši žáci opět výborně reprezentovali naši školu, do krajského kola postoupilo 36 prací. Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci a postupujícím hodně úspěchů v krajském kole, které proběhne 15.5.2013 na gymnáziu na Třídě kpt. Jaroše.

Organizace městského kola SOČ

10. 4. ve 13.00 hod bude zahájeno na naší škole městské kolo SOČ. Vzhledem k probíhající rekonstrukci elektroinstalace se bude konat v budově na ulici Hapalova 6 (viz příloha - mapa).

Sraz prezentujících účastníků je ve 12.30 hod. Prezentaci si přineste připravenou na libovolném paměťovém médiu. Přístup na internet v naší náhradní budově je velmi omezen. Rozpis místností a jednotlivých oborů naleznete v příloze.

Studenti, kteří budou pomáhat při organizaci městského kola mají sraz v 11.30 hod.

Krajské kolo následně proběhne 15. 5. 2013 na Gymnáziu tř. Kpt. Jaroše

Výsledky školního kola SOČ

Ve dnech 6.3. - 7.3. proběhlo školní kolo SOČ. Celkem bylo prezentováno 67 prací. Práce vybrané k postupu do městského kola najdete v přiloženém souboru.

Postupujícím studentům přejeme hodně úspěchů v dalším kole soutěže.

Děkujeme Městské části Brno-Řečkovice, která věnovala hodnotné ceny pro vítěze v jednotlivých sekcích, ve kterých školní kolo probíhalo.

Reportáž, kterou odvysílala Česká televize ve čtvrtek 7.3. v pořadu Události v regionech, můžete shlédnout na této adrese: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-b...

Organizace výuky v průběhu konání školního kola SOČ

Ve dnech 6.3. a 7.3. dochází v souvislosti s konáním školního kola SOČ ke změně organizace výuky.

  • Primy, sekundy a tercie budou mít výuku v rozsahu 1.- 4. vyučovací hodina podle zvláštního rozvrhu.
  • Kvarty a septimy budou mít výuku do 5. vyučovací hodiny včetně podle zvláštního rozvrhu.
  • Oktávy v tyto dny mají studijní volno

Školní kolo SOČ 2013

Ve dnech 6.3.-7.3. 2013 proběhne na naší škole školní kolo Středoškolské odborné činnosti. Časový harmonogram prezentací v jednotlivých oborech naleznete v přiložených souborech.

SOČ - odevzdání prezentací k obhajobě

Prezentace k obhajobě práce odevzdávejte ve čtvrtek (28.2.) a v pátek (1.3.) vždy o velkých přestávkách (9.40-9.55 hod a 11.35-12.05 hod) do učeben 304, 305 a 308, kde bude zajištěna technická podpora.

Pokyny k odevzdání práce SOČ

Tisk práce a letáků umožňuje škola studentům zdarma. Práce k vytištění odevzdávejte v elektronické podobě do kabinetu biologie.

Vyvázání práce umožňuje škola studentům zdarma (kontaktní osoby: Matěj Ecler, Daniel Pavliňák)

V elektronické přihlášce uvádějte jako kontaktní osobu prof. Blahovou - email: blahova@gyrec.cz. Informace potřebné k vyplnění elektronické přihlášky získáte v hodině informatiky.

Harmonogram SOČ 2012/2013

Jednotlivá kola SOČ ve školním roce 2012/2013 proběhnou v těchto termínech:

  • 6. 3. - 7. 3. 2013 - školní kolo, Gymnázium Brno-Řečkovice 
  • 10. 4. 2013 - městské kolo, Gymnázium Brno-Řečkovice 
  • květen 2013 - krajské kolo Gymnázium tř. kpt. Jaroše (termín bude upřesněn) 
  • 14.6. - 16. 6. 2013 - ústřední kolo, JCMM Brno

SOČ 2012/2013

Organizační zajištění

  • přírodovědná oblast - p. Cibulková, p. Černá
  • humanitní oblast - p. Tellerová, p. Krejčířová
  • technická podpora (el. přihláška, tisk, apod.) - p. Blahová

Pravidla pro formální stránku práce SOČ naleznete na http://moodle.gyrec.cz, je nutné se přihlásit do systému (stejné přihlašovací údaje jako do školní poč. sítě).

V přílohách naleznete nabídku témat prací SOČ pro školní rok 2012/2013.

Syndikovat obsah