Vítejte na našich stránkách!

Vítáme Vás na stránkách Gymnázia Brno-Řečkovice. Doufáme, že na nich najdete všechny potřebné informace.

Aktuality

Mikulášská nadílka v Domově Tereza

Pátého prosince na Terezu opět dorazili čerti, andělé a Mikuláš, aby potěšili klienty domova. Náladu všem navodilo hudební vystoupení Františka Jeřábka, Lindy Cetlové, Lenky Brlicové a Matěje Otáhala, známé koledy zpívali společně klienti, vychovatelky i rodiče.
  Důstojný Mikuláš v podání Davida Novotného zanedlouho vstoupil v doprovodu čertů a andělů a začal hodnotit chování jednotlivých klientů. Pár hříšníků si čerti málem odnesli do pekla, ale po slibu, že se polepší, nakonec nikoho do pekla nevzali, ačkoliv několik hříšníků už v pytli vězelo. Všichni, včetně hříšníků, byli obdarováni mikulášskými sladkostmi, které jim udělali opravdu velkou radost.
  Tradiční mikulášská besídka byla zakončena společným zpíváním vánočních koled a přáním krásného adventního času a všeho dobrého do nového roku. Zase za rok se těšíme!
 

Rekonstrukce budovy školy – pozvánka na prezentaci

Vážení rodiče, milí žáci, vážení přátelé,

přípravy na rekonstrukci školní budovy se chýlí ke konci, a tak se předpokládané stavební práce blíží.

Rád bych Vás všechny pozval na setkání, na kterém představíme projekt a finální podobu budovy školy, nastíníme časový harmonogram prací a zodpovíme dotazy.

České hlavičky 2017

V letošním ročníku soutěže České hlavičky, projektu na podporu nadaných studentů v technických a přírodovědných oborech, dosáhly významného úspěchu naše studentky Kateřina Kudličková (sep B) a Magdaléna Kadlecová (sep B). Katka zvítězila se svou prací Tajemné proteiny z RNFT rodiny v mezibuněčné signalizaci a nádorech v kategorii Sanitas. Její práce se zabývá průzkumem zatím neprobádaných proteinů, u nichž byla navržena hypotéza, že mohou souviset s rozvojem chronické lymfocytární leukémie.
Zvláštní cenu  udělila porota Magdaléně Kadlecové za práci, v níž se věnovala vzácnému onemocnění Epidermolysis bullosa congenita (EB) neboli nemoci motýlích křídel. Oběma studentkám děkujeme za vzornou reprezentaci a  gratulujeme. 
 

Složení školské rady pro období 2018-2020

Vážení rodiče, vážení přátelé,

ve středu 22. listopadu 2017 proběhly volby členů školské rady pro funkční období 2018 – 2020.

Ve volbě zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky bylo odevzdáno celkem 84 hlasovacích lístků, jednotliví kandidáti obdrželi hlasy takto:

Ing. Bc. Jan Havíř,   47 hlasů
MUDr. Denisa Jelínková,   55 hlasů
Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.,    55 hlasů
JUDr. Jana Nováková,   55 hlasů

Členy školské rady tak byli zvoleni
MUDr. Denisa Jelínková
Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
JUDr. Jana Nováková  

Z řad pedagogů gymnázia byli zvoleni

Mgr. Lenka Bučková
Mgr. Michaela Černá
Mgr. Michal Kuňák, Ph.D.

Poslední tři členy školské rady jmenuje zřizovatel.

Děkujeme všem kandidátům za ochotu pracovat pro školu ve školské radě, děkujeme končící školské radě za práci, kterou v minulém období odvedla.

Peter Krupka
ředitel gymnázia

Stříbro z mezinárodního kola lingvistické olympiády

Na přelomu července a srpna 2017 reprezentovala Eliška Freibergerová ze septimy B Českou republiku na 15. mezinárodním kole lingvistické olympiády v irském Dublinu. Soutěže se zúčastnilo celkem 172 soutěžících  z 27 států světa. Úlohy byly založeny na jazykových jevech v neznámých jazycích s cílem odhalit logickými úvahami a analýzou textu systém daného jazyka (např. početní systém nigerijského jazyka birom, přivlastňovací systém indonéského jazyka abui apod.). Soutěžilo se v individuálních a týmových disciplínách, Eliška vybojovala v rámci českého čtyřčlenného týmu stříbrnou medaili.
 

Studentské volby 2017

Na webu společnosti Člověk v tísni byly zveřejněny celorepublikové výsledky Studentských voleb do Poslanecké sněmovny 2017. Naše škola se zapojila také, čekáme na výsledky od naší volební komise.

Debatní klub přivezl z Open Gate první místo

Náš debatní tým Tři ve při ve složení Filip Havlík, Prokop Maršík, Martin Pavlok a Mariana Janečková přivezl z turnaje na Open Gate zlatou medaili. Na turnaji konaném v termínu 15.-17.9. 2017 se o vítězství utkalo celkem 18 týmů z celé České republiky. Kromě první debaty, týkající se reformy školství, se našemu týmu podařilo obhájit svou linii ve všech debatách, ať už se jednalo o úplný zákaz prodeje alkoholu, či o to, zda mají mít rodiče právo neomezeně sledovat činnost svých děti na sociálních sítích. (Foto: David Řehořka)
 

Adaptační pobyty prim a kvint

V uplynulém týdnu se ve středisku Na Březové vystřídaly naše primy a kvinty na pobytech určených pro posílení kolektivního ducha tříd. Pod bedlivým dohledem místních instruktorek jsme si vyzkoušeli plno rozmanitých činností a her, kterými primáni zahájili studium na naší škole a kvintáni oslavili postup do vyššího stupně gymnasia.

Pražský studentský summit

Všem zájemcům o mezinárodní vztahy z vyššího stupně (zejm. septimy a oktávy) připomínám, že se blíží termín pro podání přihlášky do Modelu OSN nebo NATO. Na webu www.studentsummit.cz jsou další instrukce; leták je na nástěnce v prvním patře.

Zavedení přístupu do elektronické třídní knihy rodičům žáků prim

Vážení rodiče žáků prim,
na Vaše mailové adresy a adresy Vašich dětí, které jste uvedli v dotaznících na třídní schůzce v červnu, byly zaslány přístupové údaje do systému elektronické třídní knihy. Pokud jste přihlašovací údaje neobdrželi nebo máte problém s přístupem do systému, obracejte se mailem na adresu blahova@gyrec.cz. Kontrolujte, prosím, i nevyžádanou poštu.
Martina Blahová
Syndikovat obsah