Vítejte na našich stránkách!

Vítáme Vás na stránkách Gymnázia Brno-Řečkovice. Doufáme, že na nich najdete všechny potřebné informace.

Aktuality

SOČ - výsledky krajského kola

Ve čtvrtek 10. května proběhlo na Gymnáziu na tř. kpt. Jaroše krajské kolo SOČ. Umístění našich studentů naleznete v přiloženém souboru. Do celostátního kola postoupilo 7 studentů. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupujícím přejeme hodně úspěchů v dalším kole.

Zahájení rekonstrukce školní budovy

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé,

o půlnoci z 9. na 10. května uplynula lhůta pro podání námitek proti průběhu a výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby – rekonstrukce školní budovy našeho gymnázia.

Proto Vám dnes již mohu dát informace, které se rekonstrukce týkají.

Prosím rodiče a žáky, aby si prostudovali přiložený dokument – jde o tentýž text, který rodiče našich žáků obdrželi jako zprávu prostřednictvím Edookitu.

S pozdravem

Peter Krupka
ředitel gymnázia

Bronzová medaile pro naše debatéry

Finálové klání, které proběhlo 20. - 23. dubna v Praze a vyvrcholilo v budově Senátu Parlamentu ČR, určilo vítěze letošního ročníku  Debatní ligy ADK. Naši debatéři obsadili v celkovém pořadí obdivuhodné třetí místo.  V kategorii Nejlepší mluvčí se z našich nejlépe prosadil Prokop Maršík, který se umístil na skvělé bronzové příčce. Tým "Tři ve při" v Praze  zastupovali Martin Pavlok, Prokop Maršík (SEP A), Mariana Janečková a Saša Šimečková (KVI B). Za celoroční práci děkujeme školnímu kouči Zbyňku Piechovi a všem členům školního klubu (vedle výše uvedených jsou to Lucie Králová a Filip Havlík z KVI B, Marek Padyšák, Vojtěch Haluza z KVA A a Jakub Hrouda z KVI A). 

Němčináři složili zkoušku Mittelstufe Deutsch B2

Osm studentů letošních oktáv úspěšně složilo zkoušku B2 a získalo tak mezinárodně uznávaný certifikát Mittelstufe Deutsch, který jim mimo jiné otevírá dveře ke  studiu na německých a rakouských univerzitách. Zkoušky ve spolupráci s Österreich Institut Brno proběhly 17. dubna 2018 na našem gymnáziu a trvaly celý den. Všichni studenti složili zkoušku v pásmu Gut bestanden nebo dokonce Sehr gut bestanden. Blahopřejeme!
 

Národní kolo Olympiády v německém jazyce

Filipu Chocholatému ze SEP B se letos podařilo probojovat až do národního kola Olympiády v německém jazyce, které probíhalo ve dnech 15. - 18. 4. 2018 v Goethe Institutu v Praze. Vyhlášení výsledků se odehrálo na velvyslanectví SRN v Lobkowiczkém paláci. Setkání nejlepších němčinářů republiky bylo pro všechny zúčastněné nezapomenutelným zážitkem.

 

Vítězství v národním kole České lingvistické olympiády

Eliška Freibergerová z OKT A zvítězila v národním kole České lingvistické olympiády, které proběhlo 7. dubna 2018 v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Eliška díky svému úspěchu postupuje do mezinárodního finále (International Linguistics Olympiad), jež se bude konat od 26. do 30. 7. v Praze. Držíme palce!

AMAVET - národní kolo

19. a 20. dubna 2018 se v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze uskutečnilo národního finále XXV. ročníku Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET. Akce ze zúčastnili Anna Sedláčková (Sexta A) s projektem „Posttraumatická stresová porucha a posttraumatický růst u přeživších obětí holocaustu a jejich potomků“, Adéla Štěpánková (Septima A) s projektem „Co trápí naše nejmenší ptáky? Taxonomická revize péřovek u králíčků“ a Tereza Smutná (Oktáva A) s projektem „Vliv subchronické inhalace nanočástic PbO na cílové orgány“.  Tereza Smutná obsadila vynikající 2. místo a získala tak právo účasti na 33. ročníku mezinárodního celočínského finále soutěže odborných projektů China Adolescents Science and Technology Innovation Contest (CASTIC), Čína (Chongqing) 2018 (cena Society for In Vitro Biology).

Vernadského soutěž v Moskvě

V době od 13.4. -18.4. 2018 se zúčastnila naše studentka ze Sep A  Anna Bulgurovská  se svojí prací „Nežádoucí metabolické účinky psychofarmak a jejich vliv na rozvoj  metabolického syndromu“ Vernadského soutěže v Moskvě. Jednalo se o pětidenní pobyt hrazený ruskou akademií věd. Samotná soutěž probíhala v úterý 14.4. na půdě akademie věd a zúčastnilo se jí tisíc studentů z Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu, Běloruska, Česka a Slovenska. Za Českou republiku byla vybrána šestičlenná delegace studentů brněnských a pardubických gymnázií. Vernadského soutěž probíhala formou prezentace práce komisi a široké veřejnosti.

Úspěch v Matematické olympiádě kategorie Z6

Velkého úspěchu dosáhli žáci prim v městském kole Matematické olympiády kategorie Z6, které se konalo 17. 4. 2018 na ZŠ Kotlářská. Na prvním místě se umístili Kryštof Hladík a Patrik Plechatý z PRI B a Barbora Anna Kučerová z PRI A. Třetí příčku obsadili Jakub Vojtek z PRI A a Tomáš Peňás z PRI B.
Blahopřejeme! 

Krajské kolo Soutěže v programování

Dne 21. dubna 2018 proběhlo na Mendelově univerzitě krajské kolo Soutěže v programování (kategorie mládež), které se zúčastnili dva studenti z naší školy a oba dosáhli vynikajícího umístění. Jakub Šťastný (Sep B) se celkově umístil na 1. místě a Tomáš Novotný (Okt A) skončil na 3. místě. Oběma gratulujeme.
Syndikovat obsah