Vítejte na našich stránkách!

Vítáme Vás na stránkách Gymnázia Brno-Řečkovice. Doufáme, že na nich najdete všechny potřebné informace.

Aktuality

Příběhy bezpráví

Ve středu 5. XII. 2012 v rámci semináře ze ZSV septim proběhla projekce filmu České děti jako součást projektu Příběhy bezpráví. Jako hosta k následující besedě jsme měli pana Libora Svobodu z Ústavu pro studium totalitních režimů. Zprávu připravujeme pro stránku ZSV.

Vánoční koncert školního pěveckého sboru

V pátek 21.12. se žáci zúčastní vánočního koncertu školního pěveckého sboru v Konventu Milosrdných bratří na Vídeňské ulici č.7. Začátek koncertu je v 10.00 hod., sraz žáků s třídními vyučujícími bude v 9.40 hod před konventem. Po skončení koncertu odchází žáci domů.

 

Předvánoční bruslení za Lužánkami

V úterý 18.12. a ve čtvrtek 20.12. proběhne předvánoční bruslení na venkovním kluzišti za Lužánkami. Sraz žáků s třídními vyučujícími bude v daný čas (viz níže) přímo u kluziště. Tento den nemají žáci žádnou další výuku. Po skončení bruslení je výuka pro tento den ukončena.

Rozpis pro jednotlivé třídy:

  • 18.12.   10.00 - 11.00 hod.   PRI A, PRI B, SEK A, SEK B
  • 18.12.   11.00 - 12.00 hod.   TER A, TER B, KVA A, KVA B
  • 20.12.   10.00 - 11.00 hod.   KVI A, KVI B, SEX A
  • 20.12.   11.00 - 12.00 hod.   SEX B, SEP A, SEP B

Úspěch v celorepublikové soutěži

 V úterý 4. prosince 2012 proběhlo na Střední polygrafické škole na ulici Jílová v Brně vyhlášení výsledků celorepublikové soutěže "Školní časopis a noviny roku 2012". Soutěže se ve třech kategoriích (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a gymnázia a SŠ) účastnilo celkem 266 škol. Gilotina po celkovém třetím místě v loňském roce získala letos druhou příčku v kategorii grafika

Naši studenti budou prezentovat své SOČ na Akademii věd ČR

Dne 12. 12. 2012 se vybraní studenti septim našeho gymnázia zúčastní přehlídky úspěšných prací SOČ na půdě Akademie věd ČR. Formou posterů a workshopů seznámí své vrstevníky s výsledky své práce. Akci organizuje Akademie věd ČR ve spolupráci s JM komisí SOČ ve středisku volného času Lužánky a Gymnáziem Brno-Řečkovice.

Turnaj v šachu

16. listopadu se naši studenti Tomáš Plachý, Jan Hofbauer,  Michal Krůl a Michal Fiala zúčastnili městského kola Přeboru škol v šachu. A rozhodně se nenechali "vyšachovat" - ze 13 zúčastněných škol obsadili v kategorii ZŠ II. stupeň hezké 6. místo. Gratulujeme!

Bobřík informatiky 2012

Ve dnech 12.–16. listopadu 2012 se uskutečnila celorepubliková soutěž Bobřík informatiky. Naše gymnázium reprezentovali studenti ve čtyřech kategoriích (Senior – septimy a oktávy, Junior – kvinty a sexty, Kadet – tercie a kvarty a Benjamin – sekundy). Někteří z nich si vedli výborně, viz následující přehled:

Rozhoduj o Evropě

Na stránce akcí ZSV je zpráva o účasti Markéty Mlčúchové (septima A) na akci Rozhoduj o Evropě v Olomouci. Markétě děkujeme za vzornou representaci školy.

Soutěž Finanční gramotnosti

Stále ještě probíhá školní kolo soutěže finanční gramotnosti pro oba stupně školy. Na stránce www.fgsoutez.cz je možné vyplnit online test. Přihlašovací údaje:
  • nižší stupeň (prima - kvarta) je I. kategorie
  • vyšší stupeň (kvinta - oktáva) je II. kategorie
Klíč pro přihlášení: c6sula64uikl
Základní kolo končí 20. XII. 2012, už se to krátí!

Příběhy bezpráví

Z důvodu časové zaneprázděnosti hosta se odkládá projekce Příběhy bezpráví z původního termínu 21. XI. 2012 na pravděpodobně 5. XII. 2012 ve stejnou dobu (13.00; v rámci S-ZSV SPT). Promítán bude film České děti.

Syndikovat obsah