Vítejte na našich stránkách!

Vítáme Vás na stránkách Gymnázia Brno-Řečkovice. Doufáme, že na nich najdete všechny potřebné informace.

Aktuality

Vítězství v národním kole České lingvistické olympiády

Eliška Freibergerová z OKT A zvítězila v národním kole České lingvistické olympiády, které proběhlo 7. dubna 2018 v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Eliška díky svému úspěchu postupuje do mezinárodního finále (International Linguistics Olympiad), jež se bude konat od 26. do 30. 7. v Praze. Držíme palce!

AMAVET - národní kolo

19. a 20. dubna 2018 se v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze uskutečnilo národního finále XXV. ročníku Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET. Akce ze zúčastnili Anna Sedláčková (Sexta A) s projektem „Posttraumatická stresová porucha a posttraumatický růst u přeživších obětí holocaustu a jejich potomků“, Adéla Štěpánková (Septima A) s projektem „Co trápí naše nejmenší ptáky? Taxonomická revize péřovek u králíčků“ a Tereza Smutná (Oktáva A) s projektem „Vliv subchronické inhalace nanočástic PbO na cílové orgány“.  Tereza Smutná obsadila vynikající 2. místo a získala tak právo účasti na 33. ročníku mezinárodního celočínského finále soutěže odborných projektů China Adolescents Science and Technology Innovation Contest (CASTIC), Čína (Chongqing) 2018 (cena Society for In Vitro Biology).

Vernadského soutěž v Moskvě

V době od 13.4. -18.4. 2018 se zúčastnila naše studentka ze Sep A  Anna Bulgurovská  se svojí prací „Nežádoucí metabolické účinky psychofarmak a jejich vliv na rozvoj  metabolického syndromu“ Vernadského soutěže v Moskvě. Jednalo se o pětidenní pobyt hrazený ruskou akademií věd. Samotná soutěž probíhala v úterý 14.4. na půdě akademie věd a zúčastnilo se jí tisíc studentů z Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu, Běloruska, Česka a Slovenska. Za Českou republiku byla vybrána šestičlenná delegace studentů brněnských a pardubických gymnázií. Vernadského soutěž probíhala formou prezentace práce komisi a široké veřejnosti.

Úspěch v Matematické olympiádě kategorie Z6

Velkého úspěchu dosáhli žáci prim v městském kole Matematické olympiády kategorie Z6, které se konalo 17. 4. 2018 na ZŠ Kotlářská. Na prvním místě se umístili Kryštof Hladík a Patrik Plechatý z PRI B a Barbora Anna Kučerová z PRI A. Třetí příčku obsadili Jakub Vojtek z PRI A a Tomáš Peňás z PRI B.
Blahopřejeme! 

Krajské kolo Soutěže v programování

Dne 21. dubna 2018 proběhlo na Mendelově univerzitě krajské kolo Soutěže v programování (kategorie mládež), které se zúčastnili dva studenti z naší školy a oba dosáhli vynikajícího umístění. Jakub Šťastný (Sep B) se celkově umístil na 1. místě a Tomáš Novotný (Okt A) skončil na 3. místě. Oběma gratulujeme.

EuropaSecura

Ve dnech 26. - 27. III. 2018 proběhlo základní kolo soutěže EuropaSecura, v níž má naše škola dlouhou a úspěšnou tradici. I letos jsme se tedy zúčastnili a zatímní výsledky nás opět naplňují optimismem, když všech pět družstev, která vyplnila test základního kola, postoupilo do kola krajského. Soutěžící tak obdrželi zadání pro vypracování bezpečnostní analysy k různým problémovým oblastem dnešního světa. Všem našim soutěžícím gratulujeme k postupu do dalšího kola a zároveň jim děkujeme za vzornou representaci školy. Další podrobnosti najdete na stránkách společenskovědních soutěží.

Cyrilometodějská olympiáda

Naši studenti se úspěšně zúčastnili Dějepisné olympiády Velká Morava a solunští bratři, jejíž finále se konalo 23. II. 2018 na slovanském hradišti v Mikulčicích. Páté místo obsadila Johana Kratochvílová (SEC A), desáté místo Matěj Račanský (SEC A) a na místě čtrnáctém skončila Barbora Dominiková (SEC B). Celkový počet soutěžících byl 39. Všem našim representantům děkujeme za vzornou representaci školy a gratulujeme k úspěchu!

Úspěch v krajském kole Soutěže ve francouzském jazyce

Velkého úspěchu dosáhl student Adam Svadbík (KVA B) v krajském kole Soutěže ve francouzštině. V silné konkurenci deseti škol z celého Jihomoravského kraje se umístil na 1. místě v kategorii A1. Postupuje tak do celostátního kola, které se uskuteční 14. května na Francouzském institutu v Praze.Adamovi gratulujeme a držíme pěsti v celostátním kole.

Výsledky městského kola SOČ

Ve středu 28. března 2018 proběhlo městské kolo soutěže SOČ. Do krajského kola postoupilo celkem 21 prací. Seznam postupujících a témata jejich prací naleznete v příloze. Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupujícím hodně štěstí v dalším kole.

Pozvánka na biologický workshop

Dne 16. dubna 2018 se ve 13.00 hodin uskuteční pro studenty semináře z biologie workshop s názvem "#prsakoule". Přednáška proběhne v učebně bioolgie (č. 207). Přednášky se mohou zúčastnit i další studenti z vyššího stupně, za předpokladu, že jim to nebude rozvrhově kolidovat s běžnou výukou.
Syndikovat obsah