Akce In

Bobřík informatiky - výsledky

V listopadu proběhla soutěž Bobřík informatiky, které se každoročně zúčastňujeme. Celorepublikový žebříček byl tentokrát zveřejněn jen v kategoriích Junior (kvinty-sexty) a Senior(septimy-oktávy).

V kategorii Junior se na děleném prvním místě umístili Lukáš Dubšík, Pavel Horský a Richard Janeček (všichni z kvinty A).

V kategorii Senior se nejlépe umístila Katka Matulová ze septimy A (dělené 5.místo). V kategorii Senior, jako v jediné, proběhne 28. ledna 2020 krajské kolo, kterého se zúčastní nejen Katka Matulová, ale také Daniel Padrta (septima A) a Ludmila Fialová (oktáva A). Přejeme všem postupující, hodně štěstí v dalším kole.

Soutěž v programování (městské kolo)

V únoru proběhlo na Gymnáziu Vídeňská městské kolo Soutěže v programování. V kategorii mládež do 19 let nás reprezentoval Jakub Šťastný (Oktáva B), který se stal jednoznačným vítězem. Jakubovi gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které se uskuteční v dubnu na Mendelově univerzitě.

Výsledky krajského kola MO kategorie P (programování)

V lednu 2019 se na gymnáziu na tř. Kpt. Jaroše konalo krajské kolo matematické olympiády kategorie P. Naši školu reprezentovali tři studenti oktáv.  Dalibor Kramář (Oktáva B) obsadil vynikající 4. místo a Jakub Šťastný (Oktáva B) 6. místo. Oba postupují do celostátního kola, které se bude konat 27.- 29. 3. v Benešově. Oběma studentům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalším kole. 

Bobřík informatiky - výsledky

V listopadu proběhla soutěž Bobřík informatiky. Pořadí nejlepších účastníků v jednotlivých kategoriích je následující:

1) kategorie Senior (septima - oktávy)
1. Šťastný Jakub (OKT B)
2. Dalibor Kramář (OKT B)
3. Procházka (OKT A)
4. David Růžička (SEP A)
 
30. ledna 2019 proběhne v kategorii Senior krajské kolo, ve kterém nás budou reprezentovat výše uvedení studenti. Přejeme jim hodně úspěchů.

Krajské kolo Soutěže v programování

Dne 21. dubna 2018 proběhlo na Mendelově univerzitě krajské kolo Soutěže v programování (kategorie mládež), které se zúčastnili dva studenti z naší školy a oba dosáhli vynikajícího umístění. Jakub Šťastný (Sep B) se celkově umístil na 1. místě a Tomáš Novotný (Okt A) skončil na 3. místě. Oběma gratulujeme.

Výsledky krajského kola soutěže Bobřík informatiky

1. února 2018 proběhlo krajské kolo soutěže Bobřík informatiky v kategorii Senior, kde nás reprezentovali 4 studenti z oktáv. Vynikajícího výsledku dosáhl David Slavíček z OKT A, který se umístil na 1. místě. Dalšího pěkného umístění dosáhl Marek Brabec z OKT A, který skončil celkově na 5. místě.

Úspěch našich studentů v matematické olympiádě kategorie A a P

V letošním kole krajských kol matematické olympiády kategorií A a P zaznamenali naši studenti významného úspěchu. V kategorii A Dalibor Kramář (SEP B) skončil na 3. místě (se stejným bodovým ziskem jako vítěz). V kategorii P (programování) skončil Dalibor Kramář (SEP B) na 2. místě (opět se stejným bodovým ziskem jako vítěz), Jakub Šťastný (SEP B) na 3. mistě a Jan Smejkal (OKT B) na 7. místě. Všichni tito studenti postupují do ústředního kola, které se bude konat v březnu v Přerově. Gratulujeme studentům k vynikajícím výsledkům a přejeme hodně úspěchů v dalším kole.

Soutěž v programování

Dne 13.3.2014 proběhlo na Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 okresní kolo Soutěže v programování. Naši školu reprezentoval v kategorii "žáci" Tomáš Novotný z Kvarty A. Tomáš se stal celkovým vítězem a postupuje dále do krajského kola. Gratulujeme k úspěchu a přejeme hodně štěstí do dalších kol.

Bobřík informatiky 2012

Ve dnech 12.–16. listopadu 2012 se uskutečnila celorepubliková soutěž Bobřík informatiky. Naše gymnázium reprezentovali studenti ve čtyřech kategoriích (Senior – septimy a oktávy, Junior – kvinty a sexty, Kadet – tercie a kvarty a Benjamin – sekundy). Někteří z nich si vedli výborně, viz následující přehled:

Soutěž v programování

13. 3. proběhlo na gymnáziu na Vídeňské okresní kolo Soutěže v programování. Naši školu reprezentovali 2 studenti oktáv. Jan Štourač (OKT A) obsadil 2. místo a Jiří Novotný (OKT B) 8. místo. Jan Štourač postupuje do krajského kola, které se koná na MZLU. Děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalším kole soutěže.

Syndikovat obsah